PROTUPROVALA

Protuprovalni i protuprepadni sustavi već se godinama koriste kao uspješna mjera prevencije kaznenih djela provale i razbojništva. Ta dva sustava se na objekte na kojima je realna opasnostod oba tipa kaznenih djela ugrađuju kao jedan i korisnici ih tijekom boravka u objektu koriste kao protuprepadani sustav, a kada u objektu nema nikoga, aktiviraju protuprovalni sustav.Oba sustava važan su čimbenik ostvarivanja gotovo svih ciljeva korisnika sustava tehničkezaštite. Njima se postiže odvraćanje, rano otkrivanje, uzbunjivanje i usporavanje počinitelja teuzbunjivanje i intervencija zaštitarskih ekipa. Najvažnije funkcija ovog sustava je odvraćanjepočinitelja kaznenih djela – oni biraju nezaštićena i slabije zaštićena mjesta kao objektenapada.

Osnovni zadatak protuprovalnog sustava je da u najranijoj fazi spriječi pokušaj provale u štičeni

prostor.

Osnovni protuprovalni sustav sastoji se od:

1.Alarmna centrala je centralni uređaj na koji su povezani svi ostali elementi. Centrala ima ugrađen digitalni telefonski komunikator putem kojeg je stanje protuprovalnog sustava moguće dojaviti u dojavni centar neke tvrtke za sigurnost ili na privatne telefonske brojeve

2. Tipkovnica uključuje i isključuje sustav, prikazuje razne događaje, aktivira dodatne uređaje (klima, svijetlo, sirena itd.)

3. Magnetni kontakt uključuje alarm pri pokušaju otvaranja vrata, prozora i sl.

4. Prostorni detektor štiti prostor unutar objekta, a može biti raznih dimenzija i tehnologija (IC, MW, dvostruke i trostruke tehnologije, neosjetljiv na kućne ljubimce, itd)

5. Detektor loma stakla aktivira alarm u slučaju razbijanja stakla prije ulaska u štičeni prostor

6. Vanjska sirena odvrača od pokušaja provale, a prilikom uključenja uzbunjuje okolinu

7. Unutarnja sirena ometa i spriječava provalnika u naumu

8. Komunikacija Digitalni komunikator je najčešće dio alarmne centrale, ali ukoliko centrala nema ugrađen komunikator ili se umjesto komunikacije na dojavni centar želi poslati govorna poruka na npr.mobitel vlasnika, na centralu se spajaju dodatni komunikatori ili pozivnici. Komunikacija se najčešće odvija putem klasične telefonske linije, ali se u slučaju nedostatka telefonske linije ili zbog veće sigurnosti upotrebljavaju i IP, GPRS i GSM komunikatori za najviši stupanj sigurnosti dojave.

Postoje i bežična varijanta protuprovalnog sustava kaja je isto tako pouzdana u radu i cijenom prihvatljiva i najčešće se postavljaju u prostorima u kojima u 1. Fazi nije postavljena instalacija pa se stoga ne želi narušiti interijer prostora.

Ono što je danas našim korisnicima je integracijaprotuprovalnog sustava sa videonadzorom, i takozvane hibridne alarmne centrale koje je moguće proširirti na više načina (bežično, žičano, detektorima požara, poplave plina, kontrola radnog vremena......itd)

 

 

NUDIMO VAM BRZU, KVALITETNU I PROFESIONALNU UGRADNJU ZA VAŠU SIGURNOST KOJA JE NAJVAŽNIJA